Svar på søknad sendast ut i slutten av juni

Stor søknad til neste skuleår

Mange ønsker å byrja i kulturskulen, og i år har det vore ein gledeleg auke i søknader til instrument. Det vil føre til at alle ikkje alle kan rekne med plass i ved skulestart.

Både dei som får plass og dei som vert ståande på venteliste vil få melding om dette i slutten av juni.

Kontoret er stengt i veke 24

Web levert av CustomPublish