Styre, råd og utval

Her vil du finna oversikt over dei ulike politiske utvala i kommunen og kva oppgåver og ansvar dei har.

Reglement for godtgjersle til politikarar

Web levert av CustomPublish