Melding frå kommuneoverlegen

Svar på vassprøvar av Storavatnet

Grunna rapportar om kløe og utslett etter bading i Storavatnet i Osterøy kommune, er det blitt tatt vassprøver som er sendt til analyse. Det er ingen relevante funn i prøvane som kan forklare symptombilete som oppleves med utslett og kløe. Difor er det mest truleg snakk om parasitten ikter, som kan gje noko ein kallar «svømmekløe».

Svømmekløe (cercariedermatitt)

"Svømmekløe, eller cercariedermatitt, er et kløende utslett på huden hos mennesker som har badet i enkelte ferskvannssjøer og dammer. Utslettet er forårsaket av parasitter (ikter) som vanligvis infiserer ulike arter av fugler som er knyttet til ferskvann. De første utbruddene kommer oftest i juni/juli måned etter perioder med godvær, og de kan vare utover sommeren en stund. Iktene kan forekomme i alle innsjøer med høye vanntemperaturer.

Parasitten er ikke farlig for mennesker, men forårsaker i varierende grad en allergisk reaksjon. Utslettet kan være svært kløende. Det er vanligvis ikke nødvendig å behandle "svømmekløe", men kløestillende midler og antiallergisk behandling (anti-histaminer) kan lindre problemene om utslettet er svært plagsomt. Dette kan kjøpast reseptfritt på apoteket."

For meir informasjon, les gjerne om svømmekløe på folkehelseinstituttet sin heimeside:

https://www.fhi.no/ml/badevann/svommekloe/

Kristine Gangdal
Kommuneoverlege Osterøy kommune

 

Opprinneleg melding 28.juli 2018:  Etter varsling om at personar har fått raude prikkar og irriterande kløe etter å ha bada i Storavatnet vert det tatt vassprøvar av vatnet. (Du kan lese saka i Bygdanytt her.) Prøvane vert sendt til analyse. Me vil koma tilbake med meir informasjon når svaret på analysen er klar.

Web levert av CustomPublish