Bøsseberarar frå Danielsen ungdomsskule

Bøsseberarar frå Danielsen ungdomsskule

Ta godt i mot bøsseberarane på sundag

Sundag går den årlege TV-aksjonen av stabelen, og over 100 frivillige bøsseberarar går  med bøsse på Osterøy.

Ta godt i mot bøsseberarane og hugs å ta ut kontantar.

 

I år er det UNICEF som har aksjonen, og pengane skal gå til å gje utdanning til born i områder ramma av krig og konflikt.

Les meir om årets aksjon og kva pengane går til på www.blimed.no 

 

Web levert av CustomPublish