Tannhelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper m.a. barn frå 0 - 18 år. I tillegg får 19- og 20-åringar tilbod om behandling til 25 % av offentlege takstar.

Offentlege tannklinikkar:

Tannklinikken Osterøy (Osterøy Vidaregåande skule), Hatland  tlf. 57 30 34 40.
Tannklinikken Fotlandsvåg tlf. 56 39 51 23

Private tannklinikkar:

Osterøy Tannlegesenter, Lonevåg  tlf.  56 39 39 39
Tannklinikken Valestrand: tlf. 56 39 44 00
 

Web levert av CustomPublish