TEATERFAG

Finn skodespelaren i deg!

IMG_1057.JPG

TEATERFAG

I teaterfag kan du velja mellom TEATERLEIK for dei minste, TEATERKOR for 4-7 klasse og DRAMA for dei som ønsker å utvikla seg sjølv som skodespelar.  Hausten 2016 tol me i bruk nytt lolkale som er skreddersydd for dans og drama. Alt ligg til rette for eit spennande fag. Bildet er frå musikalen Funky Jungel i 2016

TEATERKOR

Namnet inneber at du får bli med på ei musikaloppsetning i løpet av året. I år har Sebastian Haugla

nd vore vår dramapedag. Teaterkoret samarbeider tett med faga dans og visuell kunst.

Kulturskulen har hatt dette tilbodet sidan skuleåret 2012/13 og sett opp ein musikal kvart år. I år stod "Alice i Draumeland" på plakaten. Framsyningane vart vist for alle barneskulane i tillegg til kveldsframsyningane. På dette faget får ein verkeleg sceneerfaring.
l-teaterkor.jpg

Samarbeid
Teaterkoret er ikkje åleine om oppsetningane.  Elevar frå media, visuell kunst og dans vert og på ein eller annan måte involvert i prosjektet. Dei føresette er òg ein viktig ressurs når det gjeld å skaffa kostyme og rekvisittar m.m og ikkje minst for å skapa ei sosial ramme rundt øvingshelg og framføringar.

Andre aktivitetar
Teaterkoret vil òg få oppdrag i samband med andre arrangement i kulturskulen. Mellom anna har dei vore programleiaiar på Vårspel (kulturskulen sin hovudkonsert)

Tid og stad
Teaterkoret har sine øvingar i kulturskulen sine lokale. I år øver dei tysdagar  frå 17:00 til 18:30. Øvingsdag for kommande sesong er ikkje fastsett.    
I samband med innspurt til musikalen, vil det kunne bli endringar på planen. Du må rekna med minst ei øvingshelg. Intensive periodar vert kompensert med avspassering på slutten av året.

TEATERLEIK

Dette er eit nytt tilbod til 1-3 klasse og vil bli realisert dersom det er nok søkjarar. Her vil ein arbeida med improvisajon og små rollespel. Innimellom vil ein framføra små stykke i ein uformell ramme.

Tid og stad

På ettermiddagstid i kulturskulen sine lokale. Det vil bli på same dag som teaterkoret har sione øvingar. I år har det vore tysdagar. Høgst sansyleg vert det tysdag også til hausten.

DRAMA

Dette er eit nytt tilbod som er meint for eldre elevar som kanskje er aktive i eit teaterlag og har lyst til å fordjupa seg i skodespelarfaget. Tilbodet kan gis individuelt eller i små grupper.

Tid og stad

På kulturskulen ettermiddag eller kveld etter avtale.

 


l-teaterkorligg.jpg

Web levert av CustomPublish