Tilsette ved Lonevåg skule

Rektor
              

Kristin- Merete Nøttveit

Tlf: 56192620

E-post: kristin.nottveit@osteroy.kommune.no

Avdelingsleiar
 

Kate Kollvangsnes

Tlf: 56192622

E-post: kate.kollvangsnes@osteroy.kommune.no

Kontormedarbeidar
 

Monica Grøtte

Tlf: 56192621

E- post: Monica.Grotte@osteroy.kommune.no

Pedagogisk personale
 

Anne Britt Mjeldstad (kontaktlærar 1. klasse)

Tlf: 94 53 55 10

E - post: Anne-Britt.Mjelstad@osteroy.kommune.no

 

Ingrid Sæbø Øksnes   (kontaktlærar 1. klasse)

Tlf: 94 53 55 11

E - post : ingrid.saebo.oksnes@osteroy.kommune.no

 

Jenny-Mari Vevle (kontaktlærar 2. klasse)

Tlf: 94 53 55 13

E- post: jenny-mari.vevle@osteroy.kommune.no

 

 Anne Grethe Mjelde (kontaktlærar 2. klasse)

Tlf: 94535512

E- post: anne.grete.mjelde@osteroy.kommune.no

 

Audhild Myklebust Torp (kontaktlærar 3. klasse)

Tlf: 94 53 55 00

E-post: audhild.myklebust.torp@osteroy.kommune.no

 

Monica Henriksen  (kontaktlærar 3. klasse)

Tlf: 94 53 55 01

E- post: monica.henriksen@osteroy.kommune.no

 

Kristin Thue (kontaktlærar 4. klasse)

Tlf: 94 53 55 03

E-post: kristin.thue@osteroy.kommune.no

 

Kathe Heimvik (kontaktlærar 4. klasse)

Tlf: 94 53 55 02

E- post: kathe.heimvik@osteroy.kommune.no

 

 Johanne E. Svenheim (kontaktlærar 5. klasse)

Tlf: 94 53 55 05

E-post: Johanne.E.Svenheim@osteroy.kommune.no

 

 Bjarte Kuven (kontaktlærar 5. klasse)

Tlf:  94 53 55 04

 E-post: bjarte.kuven@osteroy.kommune.no

 

 Vidar Rosnes (kontaktlærar 6. klasse)

Tlf: 94 53 55 06

E- post: vidar.rosnes@osteroy.kommune.no

 

Karoline Loftås (kontaktlærar 6. klasse)

Tlf: 94 53 55 07

E-post: karoline.loftas@osteroy.kommune.no

 

 Jannicke Bosåen (kontaktlærar 7. klasse)

Tlf: 94 53 55 09

E- post:  Jannicke.Bosaen@osteroy.kommune.no

 

Eystein Markmansrud (kontaktlærar 7. klasse)

Tlf: 94 53 55 08

E-post: eystein.markmanrud@osteroy.kommune.no

 

 

 

Maria Smith  (Leiar for Salto)

Tlf: 56 19 26 23

E- post: maria.smith@osteroy.kommune.no

 

Anne Vikne (timelærar)

Tlf:

E-post: anne.kristine.mah.vikne@osteroy.kommune.no

 

Kristin R. Hølleland  (timelærar)

Tlf:

E-post: kristin.r.holleland@osteroy.kommune.no

 

Elin Bøe Kleiveland (timelærar)

Tlf:

E-post: elin.boe.kleiveland@osteroy.kommune.no

 

Simon Røskeland Kleppe (timelærar)

Tlf:

E-post: SimonKleppe.Roskeland@osteroy.kommune.no

 

Janne Stamnes (timelærar)

Tlf:

E-post: janne.stamnes@osteroy.kommune.no

 

Anveig Solberg  (timelærar)

Tlf:

E-post: anveig.solberg@osteroy.kommune.no

 

Bente H. Hjortland (timelærar)

Tlf:

E-post: bente.holm.hjortland@osteroy.kommune.no

Assistentar
 

Monica Grøtte ( SFO-leiar)

Tlf: 94 53 55 14 (SFO)

E- post: Monica.Grotte@osteroy.kommune.no

 

Bente Skage Bleikli 

Tlf:

E- post: bente.skage.bleikli@osteroy.kommune.no

 

Gerd Karin H. Daltveit

Tlf:

E- post: gerd.karin.hamre.daltveit@osteroy.kommune.no

 

Kåre Arne Nyheim

Tlf:

E- post: kare.arne.nyheim@osteroy.kommune.no

 

Grete Hagebø Hatland

Tlf:

E- post: grete.hagebo.hatland@osteroy.kommune.no

 

Evy Rongved

Tlf:

E- post: evy.rongved@osteroy.kommune.no

 

Toini Zahl Bakken

Tlf:

E- post:Toini.Zahl.Bakken@osteroy.kommune.no

 

Stina Rolland

 

 

Ilona Walczyk

 

Reinhaldarar
 

Ester Kristin Magnusdottir

 

Ragnhild Daltveit

 

Timea Eppeldauer

 

Kristine Knutsen

Vaktmeistar
 

Kurt Røssland

 

Web levert av CustomPublish