Tilsette | Employees

 

Leiing og administrasjon 

Management and administration 

2018 - Linda

 

Linda Svidal Nordås

Rektor (Principal)

Epost: linda.svidal.nordas@osteroy.kommune.no     

Telefon: 561 92 758                        

2018 - Trude

 

Trude Tomren

Lærar | Ass. Rektor (Teacher | Ass. principal)

Epost: Trude.Tomren@osteroy.kommune.no   

Telefon: 561 92 753              

 

Miljøterapeut | Miljøarbeidar

2018 - Anne Marie

 

Anne Marie Bysheim Vevle   

(miljøterapeut)

Epost: anne.marie.vevle@osteroy.kommune.no

                          

2018 - Ida

 

Ida Maria Dyvik   

(miljøarbeidar | sekretær)

Epost: IdaMaria.Dyvik@osteroy.kommune.no

Telefon: 561 92 752  

2018 - Igor

 

Igor Cvitkovic

(vaktmeister)

Epost: igor.cvitkovic@osteroy.kommune.no

2018 - Karen

 

Karen Berg

(miljøarbeidar)

Epost: Karen.Berg@osteroy.kommune.no

Telefon: 561 92 752

 

Lærarar 

Teachers

2018 - Astrid  

 

 

Astrid Eikemo Waring

Epost: Astrid.Waring@osteroy.kommune.no

2018 - Gunvor

 

Gunvor Skahjem

Epost: Gunvor.Skahjem@osteroy.kommune.no

2018 - Joseph

 

 

Humphrey Joseph

Epost: joseph.akonga@osteroy.kommune.no

Kari.jpg

 

Kari Johanne Oma

Epost: kari.johanne.oma@osteroy.kommune.no

(permisjon)

Karina.jpg

 

karina Tønjum

Epost: karina.tonjum@osteroy.kommune.no

(permisjon)

2018 - Kjersti

 

Kjersti Vik

Epost: Kjersti.Vik@osteroy.kommune.no

2018 - Lillian

 

 

Lillian Mandelid Kleppe

Epost: lillian.mandelid.kleppe@osteroy.kommune.no

                 

 

Lisbeth.jpg

 

Lisbeth Mjelde Åsheim

Epost: Lisbeth.Aasheim@osteroy.kommune.no

 

Nelia

 

 

Nelia Steine

Epost: Nelia.Steine@osteroy.kommune.no

2018 - Torhilds

 

 

Torhild Kristine Meyer

Epost: Torhild.Meyer@osteroy.kommune.no


 

Web levert av CustomPublish