TORADAR

Tenker du på om du har lyst å spele torader?

Det hadde vore flott...!

Krsitoffer Kleiveland står klar til å ta imot deg om du ønskjer å bli ein god toradarspelar. Her får du individuell undervisning, og du får grundig opplæring i riktig speleteknikk. Sjølv om undervisninga er individuell, får du prøva deg i smågrupper i samband med konsertar og liknande. Med god innsats vert du gjerne ein dugandes solist òg.

Om toradar  1sterøyBelgen er eit lag du kan melde deg inn i for å delta i eit sosialt og triveleg toradarfelleskap. OsterøyBelgen er for unge musikarar og består av forskjellige toradergrupper alt etter kva nivå ein har nådd. (ca 10 stk i ei gruppe) Desse ulike gruppene reiser ein del rundt på speleoppdrag, festivalar og konkurransar.
  

Spelar du toradar i kulturskulen og samtidig er med i Osterøybelgen, får du eit godt grunnlag for å bli ein komplett uttøver på toradaraen.m toradar  3Me speler varierte melodiar, alt ifra swing og rumba til  ulike barnemelodier, vals, polka o.l.
Det er mulig å leige seg toradar viss du ikkje har dette.
 


Tid og stad
Undervisninga går føre seg på kulturskulen i og etter skuletid. I nokre tilfelle på nærskulen dersom det praktisk let seg gjera.

Web levert av CustomPublish