TREKKSPEL

Trekkspelet spreier musikkglede

Trekkspelet er eit kjekt instrument i mange samanhenger. Du kan spele opp til dans, spela for deg sjølv eller spreie musikkglede i sosiale lag. Kulturskulen har i dag 1 trekkspelelev og ønsker fleire velkomne slik at me kan skapa eit godt trekkspelmiljø.m  0  309Trekkspelet er eit kjekt instrument i mange samanhenger. Du kan spele opp til dans, spela for deg sjølv eller spreie musikkglede i sosiale lag. Kulturskulen har i dag 3 trekkspelelevar og ønsker fleire velkomne slik at me kan skapa eit godt trekkspelmiljø.


Tid og stad
Undervisningtida går i utgangspunktet føre seg i kulturskulen sine lokale etter skuletid, eller på  nærskulen dersom det reint praktisk let seg gjera. 
 


Utlån instrument
Kulturskulen har eit par instrument til utlån for nybyrjarar.  

 

Web levert av CustomPublish