2017 TL-leiar

2017 TL-leiar

Trivselsprogrammet TL

Vi er i full gong med nye trivselsaktivitetar. Trivselsleiarar frå 4. - 7. trinn legg til rette for aktivitetar i midt-timen. Dei har fått opplæring på leike- og aktivitetskurs i Osterøyhallen.

Trivselsleiarane gjer ein kjempegod jobb med å aktivisera og inkludera elevar i ulike leikaktivitetar.

Målet med trivselsprogrammet er å

 

 

 

● auka trivselen i friminutta
● auka aktiviteten
● legga til rette for meir variert aktivitet
● bygga vennskap
● førebygga konfliktar og mobbing
● trena på å vera ein inkluderande, venleg og respektfull medelev
 
 
Web levert av CustomPublish