Sosialt, utviklande og musikalsk utfordrande

Ungdomskor

Kulturskulen har periodevis satt saman elever til kor. No vil vår songlærar Anne lise Fjelland gjera dette til eit fast tilbod i kulturskulen. 

Utviklande

I tillegg til å vera kjekt og sosialt, er korsong med på å utvikla deg musikalsk. Du lærer å lytta til andre, jobba med klang, og justera stemma di i samsong med andre.

 For kven?

Tilbodet er for alle i ungdomskulealder og oppover. Dersom du speler eller syng i kulturskulen frå før, vil dette tilbodet vera må på gi deg utfyllande muisikalsk erfaring.

Tid og stad 

På kulturskulen på ettermiddag/kveldstid. Dag ikkje fastsett.

Web levert av CustomPublish