Valestrand skule

2014[1].11.25Valestrandskule

Valestrand skule er ein fulldelt skule med ca. 173 elevar. Skulen har lett og god tilgang til naturområde og Idrettsplassen like ved; der læring, leik og utfalding kan finna stad.


Siste nytt


 

Juleavslutning

10. november 2016 Les meir

Bruk refleks

refleks.png

30. oktober 2016 Les meir

TL-vekeplan

TL-planen for denne veka kan de sjå her. Desse leikane vert også brukte i veke 44. Takk til dei flotte trivselsleiarane som gjer ein viktig jobb i friminutta!
TL veke 43.pdf

 

 

25. oktober 2016 Les meir

Skulejogg

Ein flott oktoberdag for den årlege joggeturen rundt Brakvatne.
Takk til Valestrand Helselag for eple!
skulejogg.jpg
 

04. oktober 2016 Les meir

Informasjon frå Valestrand skule

Ei oppdatering om arbeidet med skulebygg

Denne informasjonen gjeld status for dei ulike prosjekta som er under arbeid ved skulen vår.
Klasserom Foto:Valestrand skule

30. september 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish