Valestrand skule

2014[1].11.25Valestrandskule

Valestrand skule er ein fulldelt skule med ca. 173 elevar. Skulen har lett og god tilgang til naturområde og Idrettsplassen like ved; der læring, leik og utfalding kan finna stad.


Siste nytt


 

TL

Nye trivselsleiarar vert snart valde på skulen vår. Dei får reise på kurs i Osterøyhallen og lærer nye aktivitetar som dei tek med seg tilbake til skulegarden. Det er alltid kjekt å lære nye leikar! 

Her får de informasjon om Trivselsprogrammet på skulen vår. Dette er eit program for auka aktivitet og trivsel i friminutta, der 4.-7.-klassingar blir valde som trivselsleiarar. Hovudmålet er å tilby fleire og meir varierte aktivitetar, slik at både yngre og eldre elevar finn noko spennande å gjere. Skulen håpar og trur at når friminutta blir meir morosame og meiningsfylte, vil elevane få ei meir positiv oppleving av heile skulekvardagen. Målet vårt er at alle elevar skal gle seg til å gå på skulen – kvar dag. 

TL- Informasjon til heimen
Bilderesultat for TL

25. august 2016 Les meir
Valestrand skule

Velkomen til nytt skuleår!

Vi ønskjer velkomen til nytt skuleår ved Valestrand skule. Første skuledag startar torsdag 18. august kl 08.45 ved tribunen på fotballbana.

11. august 2016 Les meir

SFO

  • SFO er open frå torsdag 18. august kl 0730

  • Vi har tilbod om sommar-SFO fom 1.08.16 – 15.08.16

Ta kontakt med SFO-leiar Wenche Hauge for meir informasjon.

21. juni 2016 Les meir

Informasjon om asbestfunn på Valestrand skule

I samband med oppgradering av SFO-base på Valestrand skule er det gjort funn av asbest. Dette gjeld den gamle delen av skulen. Asbesten finst i bygningsplater som er nytta i veggar. 

10. juni 2016 Les meir om saka her

Trafikksikringsplan

I samband med utbyggjing av Valestrand skule, er det utarbeidd ein trafikksikringsplan.
Planen er delt inn i ulike tidsrom; ein frå dags dato til elevane sin sommarferie, ein for 22.juni-31. juli og ein for 1.-15. august.

Trafikksikringsplan i byggjeperiode

07. juni 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish