Valestrand skule

2014[1].11.25Valestrandskule

Valestrand skule er ein fulldelt skule med ca. 173 elevar. Skulen har lett og god tilgang til naturområde og Idrettsplassen like ved; der læring, leik og utfalding kan finna stad.


Siste nytt


 

Turdag

Valestrand skule brukar å gå på fjelltur på valdagen. I år gjekk turen mot Erstadfjellet. Dei eldste elevane gjekk heilt til topps, medan dei yngre gjekk ei kortare rute.1. klasse laga kunstverk langs vegen. Her kan de sjå nokre av kunstverka.

14. september 2015 Les meir

BlimE-dans og allsong!

Onsdag 3. time var heile skulen samla på fotballbana for felles øving. Vi øvde på BlimE-dansen og songen, Stopp! Ikkje mobb!.

04. september 2015 Les meir

Veke 36: kampanje mot mobbing

I anledning den landsomfattande kampanjeveka mot mobbing i veke 36 arrangerte skulen ‘’bli kjent-dag’’ onsdag 2. september.

02. september 2015 Les meir

Kampanje mot mobbing

Dette skuleåret vil vi, elevar, foreldre/føresette og tilsette, arbeide ut eit trivselsårshjul.
Valestrand skule ønskjer å markere den nasjonale kampanjen mot mobbing.

Banner_nynorsk_851x315 (2).jpg

 

28. august 2015 Les meir

Velkommen til eit nytt skuleår!

Vi ønskjer nye og gamle elevar hjarteleg velkommen til eit nytt skuleår på Valestrand skule, måndag 17. august.

Vi startar dagen med felles samling i gym-salen kl 08:45. Den vil vare til ca 09:30.

For 1. – 4. klasse vil skuledagen vare til kl 1320. Då opnar også SFO.

For 5. – 7. klasse vil skuledagen vare til kl 1415.

Utsikt frå skulen_400x728.jpg 

 

13. august 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish