Valestrand skule

2014[1].11.25Valestrandskule

Valestrand skule er ein fulldelt skule med ca. 173 elevar. Skulen har lett og god tilgang til naturområde og Idrettsplassen like ved; der læring, leik og utfalding kan finna stad.


Siste nytt


 

"Dilla på å gjøre noen glad"

Gymsalen på Valestrand skule var fredag morgon fylt av danseglade elevar. Saman med om lag 325 000 andre barn rundt om i landet, dansa vi Nrksuper sin BlimE-dans.

BlimE illustrasjon Foto: nrksuper

13. november 2015 Les meir
mitt osterøy 2050

Informasjon om konkurransen - Mitt Osterøy 2050!

Konkurranse for barn og unge i samband med Kommuneplanen sin samfunnsdel.

«Mitt Osterøy 2050!» er ein konkurranse der barn og ungdommar vert oppmuntra til å levera eit kreativt innspel til planprosessen til Samfunnsplanen. Oppgåva er å skildre korleis ein ønskjer eller trur at Osterøy kjem til å utvikle seg eller sjå ut fram mot 2050.

Konkurranseforma er open og innspel kan vere til dømes film, foto, teikning, måleri, essay, skodespel, dans, song osb.

Innspela blir vurdert av ein jury og vinnar/ane blir premiert. 

Frist for innlevering: 31. desember 2015

Send inn konkurransebidrag til plan@osteroy.kommune.no eller til Planavdelinga, Rådhuset - Hatland 5282 Lonevåg

Merk innsendinga med "Mitt Osterøy 2050"

09. november 2015 Les meir

Bruk refleks

Hausten er her, og morgonane vert mørkare for kvar dag. Vi oppmodar alle, store og små, til å bruke refleks! 
refleks samtalebilete.pdfrefleks samtalebilete.pdfrefleks illustrasjon.jpg

14. oktober 2015 Les meir

Turdag

Valestrand skule brukar å gå på fjelltur på valdagen. I år gjekk turen mot Erstadfjellet. Dei eldste elevane gjekk heilt til topps, medan dei yngre gjekk ei kortare rute.1. klasse laga kunstverk langs vegen. Her kan de sjå nokre av kunstverka.

14. september 2015 Les meir

BlimE-dans og allsong!

Onsdag 3. time var heile skulen samla på fotballbana for felles øving. Vi øvde på BlimE-dansen og songen, Stopp! Ikkje mobb!.

04. september 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish