Vallister 2015

Korleis stemte folk på Osterøy ved tidlegare val?

Valresultat

Kommunestyrevalet 2011

Valresultat frå kommunestyrevalet 2011 på Osterøy finn du her

Stortingsvalet 2013

Valresultatet ved Stortingsvalet på Osterøy finn du her

 

07. juli 2015 Les meir om valresultat

Kunngjering av godkjende vallister til kommunestyrevalet 2015

I møtet 27. mai godkjende Valstyret desse listene til kommunestyrevalet 2015:

Arbeidarpartiet

Høgre

Framstegspartiet

Kristeleg Folkeparti

Raudt

Senterpartiet

Miljøpartiet Dei Grøne

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Listeframlegga ligg også til offentleg ettersyn i Osterøy rådhus, Servicekontoret frå 01. juni 2015

Klage Eventuell klage på Valstyret sitt vedtak må setjast fram innan 7 dagar frå kunngjeringsdato.

01. juni 2015 Les meir listene til valet
Web levert av CustomPublish