Vannlekkasje på biblioteket og kyrkjekontoret

På Osterøy Bibliotek og Kyrkjekontoret har det vore ein vannlekkasje, med skader på dataanlegget. Fasttelefoni og datanettverk er nede. Som ein følge av dette vil det ikkje vere tilgang til meirope bibliotek i tida framover. Men biblioteket held ope som vanlig i betjent opningstid. Hugs berre å ta med lånekort! Forfatterbesøk med Marit Eikemo i neste veke tirsdag 16. okt kl. 18.00 finn sted som planlagt. 

Treng du å kome i kontakt med Kyrkjekontoret kan du ringe det vanlege nummeret 56192280.

Web levert av CustomPublish