Oppdatert: Vatnet vert ikkje stengt på Votlo

Oppdatert informasjon: Ein vurderar at det likevel ikkje var naudsynt å stenga vatnet til abonnentane på Votlo.

Tidligare beskjed:  På grunn av ras på Votlo vert no vatnet til abonnentane i området stengt inntil vidare til forhalda er avklart. Ein kjem tilbake med ny informasjon når situasjonen er avklart.

Web levert av CustomPublish