OVERSIKT OVER AKTIVITETAR

Musikk, dans, media, teaterkor eller kunst?

Her får du ei oversikt over aktivitetane til Osterøy kulturskule, slik at det skal verta litt lettare å velja kva du vil vera med på dersom du er i tvil. I menyen til venstre kan du klikka deg inn på dei ulike aktivitetane, og lesa litt om kvar enkelt. Logowhite_600x276.jpg

Web levert av CustomPublish