VISUELL KUNST

Lyst til å utforske det kreative og kunstneriske?

I visuell kunst i kulturskulen er skaparglede og utforskartrong nøkkelord.

Me arbeider både to og tredimensjonalt. Det du kan sjå på, og det du kan kjenne på.

 

 

 

kunststanding_113x600.jpg

I faget visuell kunst får du utforska forskjellige utrykksformer i teikning, maling, leire, tekstil, skulptur/installasjon inne og ute.

Vår lærar i Visuell kunst, Cathrine Bysheim har mange idear og legg vekt på at du gjennom å arbeida med ulike materiale, oppdagar ting undervegs og undrar deg over ulike former og uttrykk. Gleda ved å skapa er vel så viktig som resultatet.

 

Tid og stad

Hausten 2019 håpar me på å utvida både tilbodet og rommet. Elevane får større plass å boltra seg på, noko me ser fram til. I tillegg satser me på to grupper. Undervisninga vil gå føre seg i underetasjen til kulturskulen på Hatland tirsdager og torsdager kl 15.15-16.30. Tida kan verta justert..

Undervisningsøkta er på 75 min.

 

Kva gjer me?

Me jobbar med stor variasjon av materialer. Blyantar, kull og kritt i skissebøker og på ark i diverse storleikar. I tillegg målar me med akryl og akvarell. Me lærer å kjenna fargane, eigenskapene deira og jobbar mykje med å blenda dei.

 

Å skapa med hendene gjennom materialar som leire, gips, betong, lær og andre tekstiler er og ein del av faget vårt. Elevane sine eigne ønskjer vil og vera med å bestemma materialval og arbeidsmåtar.

Gjennom året arbeider me både med individuelle, felles og prosjekt -oppgåver. Eit eksempel på prosjektoppgave er den årlege musikalen. Her arbeider visuell kunst med kostyme, scenografi og sminke. Dette arbeidet gir ein brei erfaring og er ‘på tvers av fag’ ….ein jobbar i lag med andre kunstformer.

I det individuelle arbeidet er det rom for eleven til å kunne fordjupa seg i eige arbeid.

 

Med utgangspunkt i tradisjonelle handverk, utforskar me nye mulegheitar.

Kunsthistorie vert fletta inn undervegs der det er naturleg.

 

Utstillingar og prosjekt

Me vil kvart år gå på minst eit kunstnarbesøk, ei kunstutstilling og delta på minst eitt fellesarrangement med dei andre elevane i Osterøy kulturskule.

 

 

 

 
 

 
 
 
kunstliggende.jpg
Web levert av CustomPublish