HeimKampanjerInnskriving av elevar i Osterøy kommune som skal ta til i 1.klasse skuleår 2019/2020

Innskriving av elevar i Osterøy kommune som skal ta til i 1.klasse skuleår 2019/2020

På bakgrunn av opplysningar frå Folkeregisteret sender barneskulane i Osterøy kommune ut registreringsskjema for elevar som skal byrja på skulen hausten 2019. Dersom foreldre ikkje får tilsendt slike skjema, ber vi dei ta kontakt med nærmaste skule.

Skulane vil gjerne helsa på elevar og føresette. Det er fint om de har høve til å møta fram på skulen til innskriving.

Invitasjon til innskriving

Innskriving ved den einskilde skule skjer etter fylgjande plan:

Skule:

Telefon:

Tid:

Fotlandsvåg

56 19 23 55

Onsdag  13.02.19 kl.14.30 – 15.30

Haus

56 19 24 62

Onsdag  13.02.19 kl.15.00 – 18.00

Lonevåg

56 19 26 20

Onsdag  13.02.19 kl.15.00 – 16.30

Valestrand

56 19 27 60

Onsdag  13.02.19 kl.15.00 – 16.30

Seinare i vårhalvåret vil skulane etter nærmare innkalling gjennomføre førskuledagar for elevane.

Vi ynskjer dei nye elevane vel møtt til sitt første møte med grunnskulen!

Vennleg helsing

Sektorleiar

Ivar Sandgren


Sist oppdatert: 07.02.2019
Publisert: 07.02.2019