HeimKampanjerKulturbrosjyra haust 2019

Kulturbrosjyra haust 2019

Denne brosjyra er eit initiativ frå Osterøy kommune med mål om å løfte fram
noko av den gode aktiviteten som frivillig sektor står for. Denne brosjyra vart fulldistribuert til alle innbyggjarane i Osterøy kommune i veke 35. I denne
omgang har me tatt med nokre faste opne arrangement og ein stor del
enkeltståande arrangement. I hovudsak gjeld dette arrangement som ikkje krev
medlemsskap.

Me håpar brosjyra kan gjera det enklare å finna fram i jungelen
av aktivitetar som vert arrangert i kommunen vår.

  • Har du spørsmål om arrangementa – ta kontakt med arrangørane
  • Har du spørsmål om brosjyra – send epost til kulturbrosjyra@osteroy.kommune.no
  • Vil dykkar lag ha inn arrangement i brosjyra for våren 2020, send innspel til kulturbrosjyra@osteroy.kommune.no innan 15. november 2019.
  • Me oppmodar alle lag og organisasjonar til å nytte den digitale aktivitetskalenderen på https://www.osteroy.kommune.no/aktivitetskalender/
  • Me oppmodar lag og organisasjonar til å oppdatere kontaktinformasjon i Brønnøysundregisteret og sende inn oppdatert informasjon til post@osteroy.kommune.no
  • Ynskjer du å annonsere i neste brosjyre – send epost til kulturbrosjyra@osteroy.kommune.no

Trykk på bilete for å opne utskriftsvenleg brosjyre.

 

 

 


Sist oppdatert: 09.09.2019
Publisert: 09.09.2019