HjemNyheterÅrets influensavaksine er her

Årets influensavaksine er her

Her ser du kven som er i risikogruppa:

Influensavaksine til risikogrupper (FHI.no)

Om du er usikker på om du er i riskiogruppa så forhøyr deg med ditt fastlegekontor.

Helsepersonell og andre yrkesgrupper som er i nær kontakt med sjuke/sårbare på jobb, og andre tilsette i kommunen som sjølv er i risikogruppene får tilbod om gratis vaksine av arbeidsgjevar.

Pasienter på sjukeheimen og andre pasienter som ikkje kan kome seg til fastlegen vil få tilbod om vaksine i kommunal regi.

Venter influensaepidemi etter pandemien

Grunna koronapandemien og strenge smitteverntiltak har det vore svært lite influensasjukdom dei siste to åra. Befolkninga sin beskyttelse mot influensa er difor lavare. FHI peiker på at i år er det difor ekstra viktig at risikogruppene får influensavaksine. 

Du kan lesa meir om bekymringa til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet her:

Folkehelseinstituttet venter influensaepidemi til vinteren (FHI.no)


Sist oppdatert: 21.10.2022
Publisert: 21.10.2022