Asfaltering Sakslivegen og Låstad til Fitje

Asfalteringa på Sakslivegen vert ferdigstilt måndag 21. august.

Tysdag 22. august vert det asfaltering frå Låstad til Fitje frå kl. 07.00 til 21.00. Det må då påreknast noko stenging og ventetid. Bilar vert sluppe forbi der det er plass å passera. 

Ny asfalt på Sakslivegen med arbeidarar og maskin i bakgrunn.

Asfaltering av Sakslivegen. Foto: Vegavdelinga, Osterøy kommune


Sist oppdatert: 18.08.2023
Publisert: 18.08.2023