HjemNyheterBerge Litland er tildelt Kulturprisen 2023

Berge Litland er tildelt Kulturprisen 2023

Ein glad og rørt Berge mottok prisen under heradstyremøte i dag.

Grunngjevinga frå formannskapet for tildelinga er:

«Kulturprisen 2023 vert gitt til Berge Litland. Han har i gjennom heile sitt vaksne liv bidratt til å spreie glede og farge i folk sin kvardag med blomar. Hans ekte glede over blomar har smitta over på mang ein ostring.

Berge etablerte gartneri på heimgarden i si tid og avla fram blomar sjølve. Her skapte han nydelege og livskraftige plantar som spreidde farge og glede i hagane til ostringane. Gartneriet har sidan han starta det vekse seg til ein arbeidsplass med fleire tilsette.

Han har og sikra at sjeldne arter har vorte sikra og teke vare på for framtida, slik som den fine og einsfarga begoniaen Sy-Anna som er oppkalla etter Anna Tveiten (1879-1963). Denne oransje knollbegoniaen fekk han Berge via Martha Grønås som hadde fått ein avleggar av Anna. Berge hadde fagkunnskapen og interessa som måtte til for å gjere denne avleggaren om til ei sjølvstendig og bærekraftig stamme og sikra dermed denne for ettertida. Denne Begoniaen er så vidt me kjenner til, framleis berre å få tak i på Litland Gartneri.

Berge har og sytt for at det skal vera planta og velstelt på område som kanskje ingen andre har tenkt å å engasjere seg for å få dei til å sjå fine ut. Mellom anna rundkøyringane våre på Hauge og i Lonevåg i tillegg til svingen på Bysheim har han aleine og for eigen kostnad sytt for å halde beplanta, slått og stelt. Sjølv i ein alder av 87 år tek han framleis på seg denne jobben.

I ein alder av over 80 år tok han Statens Vegvesen sitt kurs for arbeid langs offentleg veg, for å kunne få lov til å plante i rundkøyringane. Me er mektig imponert over at nokon legg ned ein slik innsats for å kunne få plante og arbeide på eit fellesareal for å kunne spreie fargar og glede for andre.

Det er difor vår klare vurdering at Berge Litland fortener kulturprisen for året 2023 for sin innsats for artsbevaring, hageglede og som humørspreiar.»

Berge Litland fekk Kulturprisen 2023 overlevert av ordførar Lars Fjeldstad. Foto: Heidi Eikeland (Osterøy kommune)


Sist oppdatert: 21.06.2023
Publisert: 21.06.2023