HeimNyheterBesøksheim

Besøksheim

Kva er ein besøksheim?

Besøksheimar er vanlege familiar som har tid og lyst til å hjelpe eit barn ei helg i månaden.

Har du/ din familie tid og lyst til å gi eit barn gode, positive opplevingar?

Arbeidsoppgåver

Å vera besøksheim  vil sei at barnet kjem heim til dykk frå fredag til søndag og skal oppleve å bli ivareteken med omsorg, rutinar og gode opplevingar.

Vi tilbyr

Ein spennande og givande jobb . Lønn etter gjeldande satsar.

Rettleiing frå barneverntenesta

Dersom du tenkjer dette kan vere noko for dykk, eller det er noko du lurer på , så ta kontakt med Mona Neu Hatland tlf nr 94534452

eller mail : mona.neu.hatland@osteroy.kommune.no.

 

Anna

Dersom du tek imot stillinga, må du leggja fram politiattest som ikkje er eldre enn 3 mnd. jf. Barnevernlova.


Sist oppdatert: 12.02.2021
Publisert: 12.02.2021