Brot på vassledning

Kommunen melder om brot på vassleidning i området Haus-Åsheim. Dette kan også påverka kringliggande områder, då det fører til endringar i forskjellige trykksoner. Meir informasjon kjem så snart vi har dette. 

 

Oppdatert informasjon: 

Grunna brot på vassleidning og påfølgande trykktap, kan dette ha påverka vasskvaliteten i området Haus. Vi oppmodar dei som har vatn til å koka dette inntil videre. Vi jobbar med å avklare situasjonen, og du vil få ny beskjed når kokevarsel vert oppheva. 


Sist oppdatert: 27.03.2023
Publisert: 27.03.2023