HeimNyheterEr du barnehagetilsett og vil vidareutdanna deg?

Er du barnehagetilsett og vil vidareutdanna deg?

Er du tilsett i barnehage og ønskjer å søkje om midlar til vidareutdanning kan det vere at REKOMP midlar frå 30% potten er aktuelt for deg.

No kan du søkje om REKOMP midlar for 2022 .

Søknadsfristar våren-22 for barnehageåret 2021-22: 1. april

Nordhordland kompetanseregion får årleg tilskot frå Statsforvaltaren i Vestland gjennom REKOMP-ordninga. Midlane skal nyttast til tilrettelegging for kompetanseheving for tilsette i private og kommunale barnehagar i regionen til:

  • barnehagefaglig grunnkompetanse
  • kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistentar
  • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider (praksiskandidatordningen)
  • tilretteleggingsmidler for lokal prioritering

Trykk her for meir informasjon om ordninga

Har du andre spørsmål om ordninga eller treng hjelp eller rettleiing til utfylling av søknad, ta kontakt med:

Hilde Gunnarson, leiar Omsorg, oppvekst og kultur
E-post: hilde.gunnarson@osteroy.kommune.no

Trykk her for å søkje


Sist oppdatert: 25.03.2022
Publisert: 25.03.2022