HeimNyheterFeil i Sametinget sitt valmanntal

Feil i Sametinget sitt valmanntal

Dette betyr at valmanntalet som Osterøy kommune har motteke ikkje er korrekt, og at ikkje alle som står i sametinget sitt valmanntal og er busette i Osterøy kommune har fått brev frå oss.

Det er viktig at du likevel kjem til rådhuset og førehandsrøyster sjølv om du ikkje har fått brev frå Osterøy kommune.  Ta med valkortet dersom du har fått dette frå Sametinget sitt Valgstyre.  Dersom ikkje, så skriv me ut manuelt til deg.

Ta kontakt med registreringsbordet med ein gong du kjem og gje beskjed om at du ønskjer å røysta ved Sametingsvalet.  Dei vil då orientera deg om framgangsmåten.


Sist oppdatert: 25.08.2021
Publisert: 25.08.2021