HeimNyheterFornybart på garden

Fornybart på garden

Mange gårdsbruk har eit godt ressursgrunnlag for å kunne produsere fornybar energi til eige forbruk. Men med unntak av enkelte små vasskraftverk, er fornybar strømproduksjon på gardsnivå eit relativt nytt fenomen. Norges Vel har snakka med fleire bønder om deira erfaringar med lokal straumproduksjon, og med fagfolk om interessante tema innan fornybar energi.

Du kan lesa resultata av prosjektet via lenka under:

Fornybart på gården — Norges Vel


Sist oppdatert: 06.10.2021
Publisert: 06.10.2021