HeimNyheterForsinkelse med postliste, postgang, innsyn

Forsinkelse med postliste, postgang, innsyn

I samband med stor oppgradering av kommunen sitt arkivsystem kan det oppstå noko forsinkelse med blant anna postgang, postliste, innsyn o.l. dei neste dagane. Me vonar dette ikkje skal ha for stor innverknad for våre innbyggjarar, og jobbar for at systemet skal vere tilgjengeleg att raskast mogleg.

Oppdatering 11.12.20: På grunn av tekniske utfordringar etter oppgraderinga, og difor auka ressursbruk på support for dokumentsenteret, er me ikkje ajour med postgang og oppdatering av innsyn, postliste osv. Me håpar å vera ajour i løpet av neste veke. Me beklagar dei ulempene dette måtte medføra.

Oppdatering 15.12.20: Me er no ajour med det postliste, innsyn, postgang osv.


Sist oppdatert: 15.12.2020
Publisert: 01.12.2020