HjemNyheterFriluftslivets veke

Friluftslivets veke

Heile Noreg er invitert til å vera med ut!
Veka er ei stor feiring av friluftsliv og natur, i regi av Norsk Friluftsliv og 18 medlemsorganisasjonar.
I kalendaren kan de finne aktivitetar over heile landet.
Lag og organisasjonar som har friluftslivsaktivitetar denne veka kan legga inn desse her https://friluftslivetsuke.no/alle-aktiviteter/ 
Hugs å ferdast sporlaust i naturen! Ta hensyn til natur, dyr og kvarandre!

Sist oppdatert: 25.08.2023
Publisert: 25.08.2023