HeimNyheterSøknad om spelemidlar

Søknad om spelemidlar

Søk om tilskot til nye prosjekt eller rehabilitering av eksisterande anlegg. 
Søknadsfrist til kommunen er 15.oktober.
Ein god søknadsprosess er viktig. Sjå derfor gjennom dokumentasjonskrava før innsending av søknaden.

 

Nytt av 2022 er at kulturdepartementet har innført krav om å vedlegge behovsvurdering til søknaden som vedlegg 7 

Vedlegg 7 

1. Type anlegg planlagt bygd:
2. Behovet er: (innhald og dimensjonering (f.eks. tal brukere/type bruk) av det planlagte anlegget)
3. Korleis er anlegget vurdert i kommunens plan?
4. Kor ligg anlegget i forhold til andre anlegg (avstand), då særskild lignande anlegg?
5. Innbyggjartal/befolkningsdata:
6. Kven skal bruke anlegget?:
7. Tal medlemmar i idrettslaget/-laga som skal bruke anlegget:
8. Kven skal drifte anlegget?

 

 


Sist oppdatert: 12.09.2022
Publisert: 12.09.2022