HjemNyheterInnmelding av nye anlegg

Innmelding av nye anlegg

Det er eit krav frå Kulturdepartementet at anlegg det skal søkjast spelemidlar til skal vera ein del av vedtatt kommunal plan som omfattar idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

For å melde inn anlegget til handlingsprogrammet, enten det er rehabilitering eller nybygg, send e-post til post@osteroy.kommune.no 

Viktig! Dette gjeld berre for nye søknader, ikkje søknader som allereie er på prioriteringslista og skal fornyast.

Søknadsportalen for spelemidlar opnar i anleggsregisteret 15.juni.


Sist oppdatert: 05.06.2023
Publisert: 05.06.2023