HjemNyheterInnskriving av elevar skuleåret 2021-22

Innskriving av elevar skuleåret 2021-22

Skulane vil gjerne helsa på elevar og føresette. Det er fint om de har høve til å møta fram på skulen til innskriving.

Innskriving ved den einskilde skule skjer etter fylgjande plan:

Skule:

Telefon:

Tid:

Fotlandsvåg

56 19 23 55

Onsdag   10.02.21 kl.14.30 – 15.30

Haus

56 19 24 62

Fredag    19.02.21 kl.14.00 – 16.00

Lonevåg

56 19 26 20

Fredag    19.02.21 kl.14.00 – 16.00

Valestrand

56 19 27 62

Fredag    19.02.21 kl.14.00 – 16.00

Seinare i vårhalvåret vil skulane etter nærmare innkalling gjennomføre førskuledagar for elevane.

Vi ynskjer dei nye elevane vel møtt til sitt første møte med grunnskulen!

 

Sektorleiar

Olaf M. Hella


Sist oppdatert: 28.01.2021
Publisert: 28.01.2021