HeimNyheterJulegavedryss over næringslivet på Osterøy

Julegavedryss over næringslivet på Osterøy

Tobby Sander Tomassen (f.v), daglig leder  i Osterøy Utvikling, Børge Brundtland, daglig leder i Industriutvikling Vest og Osterøy-ordfører Lars Fjeldstad tok turen til Tysse Mekaniske Verksted for å overrekke julegaven og høre med Rune Tysse (eier) og Per Steinar Osmundnes (daglig leder) hva disse midlene kan bety for Tysse og andre bedrifter på Osterøy.

- Osterøy kommune har lenge jobbet for å styrke det lokale næringslivet, og dette er en viktig seier for oss, sier den nyansatte lederen for kommunens næringsutviklingsselskap, Tobby Sander Tomassen.

På Osterøy kan alle de industriselskapene som ønsker det, samt helt nye virksomheter, få ta del i de friske, statlige pengene. – Derfor gjelder det å kaste seg på og delta i det arbeidet som vi nå er i gang med, sier Tomassen videre.

Det er selskapet Industriutvikling Vest AS, SIVA-inkubatoren i Knarvik, som er tildelt midler fra sin eier til å styrke satsingen på innovasjon og nyskaping på Osterøy. Det betyr at Industriutvikling Vest vil etablere seg på Osterøy tidlig i 2020 som programeier for prosjektet som har en varighet på minst to år. Hele satsingen vil ha et budsjett på ca 5,2 mill. over to år som i hovedsak vil komme næringslivet på Osterøy til gode.

- Denne satsingen har vi fått til etter godt samarbeid med politisk og administrativ ledelse i Osterøy kommune hvor kommunen også bidrar med årlige tilskudd. Videre har Osterøy Utvikling AS ved Tobby Sander Tomassen vært en svært viktig brikke for å få dette til. Og sist, men ikke minst, mange Osterøy bedrifter har støttet opp under søknaden som nådde opp i sterk nasjonal konkurranse, sier Børge Brundtland, daglig leder i Industriutvikling Vest.

Prosjektet vil gjennomføres i tett samarbeid mellom Industriutvikling Vest (IUV) og Osterøy Utvikling. I Knarvik driver IUV et gründerfellesskap, samt arbeider tett mot produksjonsbedrifter i regionen og storindustrien på Mongstad. Vi håper at denne satsingen på Osterøy skal bli til gjensidig nytte og glede for begge næringsregionene, sier Brundtland. Han tilføyer at selskapet vil ansette èn person som vil arbeide med denne satsingen.  

Osterøy kommune har en god dialog med ulike utviklingsaktører i resten av Nordhordland. Vi er opptatt av at vårt arbeid skal fremme utvikling i hele regionen og gleder oss over godt samspill med alle aktørene på andre siden av fjorden.

- Rett over nyttår vil vi invitere bedrifter på Osterøy til et møte for å planlegge hvordan vi kan utnytte disse friske midlene best mulig, sier Tomassen.

Om Industriutvikling Vest

  • Eiere: Equinor, CCB Mongstad, Wergelandgruppa, Mongstad Vekst, BKK og SIVA
  • Daglig leder: Børge Brundtland  
  • Omsetning. Ca 8. mill. kroner

 

Om Osterøy Utvikling AS

  • Eier: Osterøy kommune
  • Daglig leder: Tobby Sander Tomassen
  • Oppgave: Skal utvikle næringslivet på Osterøy (nytt mandat fra 19.6.2019)
  • Finansiert i all hovedsak av Næringsutvikling Osterøy (5 millioner kroner  over tre år)

Kontakt

Tobby Sander Tomassen, daglig leder i Osterøy Utvikling AS, tobby@osteroyutvikling.no, 917 31 386

Børge Brundtland, daglig leder i Industriutvikling Vest Borge.Brundtland@industriutviklingvest.no, 411 63 908


Sist oppdatert: 07.01.2020
Publisert: 20.12.2019