HeimNyheterOppheving av kokevarsel Valestrand, Hauge og Lonevåg

Oppheving av kokevarsel Valestrand, Hauge og Lonevåg

Opprinneleg melding 29.07.19:

Det har vore vannlekkasje i tilknytning til Daltveit vassverk. Dette har ført til trykklaust nett på deler av nettet. Drikkevatnet i Valestrand, Hauge og Lonevåg kan difor vere forureina. For å vera føre var råder vi til å koke vatn til drikke og matlaging. Vannprøvar vert tatt i kveld. Ny melding vert sendt når vatnet er trygt å bruke.

 

Illustrasjonane under viser omtrent område som er berørt.

Valestrand og Hauge 

Kokevarsel Valestrand og Hauge

Lonevåg


Sist oppdatert: 30.07.2019
Publisert: 29.07.2019