Koronavaksinering våren 2023

Vi følger FHI sine råd og vil tilby dei over 75 år femte dose denne våren. Det må ha gått 6 månadar sidan dose 4.

Me vil publisere tid og stad for dette etter påsken. Det er ikkje planlagt aktiv innkalling.

Vurdering frå Folkehelseinstituttet

«Siden koronavaksinens effekt mot alvorlig sykkdom avtar noe over tid, mener FHI at det er grunn til å anbefale at de over 75 år og sykehjemsbeboere som tok 4. dose  sommeren -22 og høsten -22 nå tar en ny oppfriskningsdose denne våren. Det er sannsynlig at samme aldersgruppe vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023-24.»  


Sist oppdatert: 31.03.2023
Publisert: 31.03.2023