MANNTALET LIGG UTE TIL OFFENTLEG ETTERSYN:

Hovudmanntalet finn du i rådhuset/servicekontoret

Informasjon om kvar krinsmanntala ligg finn du her: Osterøy kommune - Manntal (osteroy.kommune.no)

Krav om retting skal vera skriftleg og grunngjeve, og skal sendast til Valstyret i Osterøy, Postboks 1,

5293 Lonevåg

Sametinget sitt valmanntal

Dersom du er folkeregistrert i Osterøy kommune, og samstundes registrert i Sametinget sitt valmanntal, vil du verta tilskriven direkte.


Sist oppdatert: 13.07.2023
Publisert: 13.07.2023