HeimNyheterMe søkjer ungdommar til deltidsjobb/sommarjobb

Me søkjer ungdommar til deltidsjobb/sommarjobb

Arbeidet består i å rettleie dei som skal vaksinerast i vaksinasjonslokalet. Vaksineringa kan vere både på dagtid og på ettermiddagstid. Det vil vanlegvis vere torsdagar, men kan ved store vaksinemengder også vere onsdagar. Fram til skuleslutt vil vaksineringa i hovudsak vere på ettermiddagstid. Vaksineringa skjer i Lonevåg.

Krav:

 • Kvikk til beins og kvikk i hovudet
 • Smilande
 • Imøtekommande
 • Snakke godt norsk
 • Må kunne jobbe minimum 4 veker samanhengande i perioden veke 24-33
 • Send kortfatta søknad med informasjon om deg sjølv og CV til viviann.kjopstad@osteroy.kommune.no
 • I søknaden skriv du kva veker du kan jobbe i sommar
 • Hugs mobilnummer!
 • Løn etter avtale (kommunal tariff)
 • Opplæring og oppstart snarast.

Interessert?

Informasjon

 • Løn etter avtale (kommunal tariff)
 • Opplæring og oppstart snarast.

Søknadsfrist 18. mai 21


Sist oppdatert: 11.05.2021
Publisert: 11.05.2021