HjemNyheterMomskompensasjon på varer og tenester for frivillige organisasjonar

Momskompensasjon på varer og tenester for frivillige organisasjonar

Ordninga skal fremje frivillig aktivitet gjennom å kompensera for kostnader frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

For å kunne søkje må laget vera registrert i frivillighetsregisteret og frivillig innsats må vera ein viktig del av verksemda.

Det er mogleg å søkje gjennom to modellar. Les om dei ulike modellane under og søk på den som gjeld dykkar lag.

1. Forenkla modell

2. Dokumentert modell

Søknadsskjemaet er opent og frist for å sende søknaden er 2.september!
Les meir om heile ordninga HER

Eller gå rett til sida med søknadsskjema HER


Sist oppdatert: 25.06.2024
Publisert: 25.06.2024