HjemNyheterOpphever det ekstraordinære forbodet mot bruk av eld utandørs

Opphever det ekstraordinære forbodet mot bruk av eld utandørs

Det betyr at det frå fredag 23. juni kl. 12.00 igjen er lov å tenne eld eller grille på kommunen sine tilrettelagte bål- og grillplassar, og også i offentleg tilgjengelege parkar og friluftsområder, samt på tilrettelagte badeplassar, kor ikkje andre reglar gjeld. Det er også lov å tenne sankthansbål.  

  - Vi fraråder likevel på det sterkaste å brenne bål eller grille dersom ein ikkje kan garantere for branntryggleiken, seier brannsjef Janicke Larsen.


Regnet har dempa brannfaren

Nedbørsmengden som har komme siste døgn har dempa brannfaren i dei øvre lagene i terrenget. Lenger nede i jordsmonnet er det imidlertid tørt, viser informasjonen fra meteorologisk institutt. Ifølge værmeldinga vil det igjen kunne bli gult farevarsel i våre kommunar, men dette er ikkje nok til å oppretthalde eit ekstraordinært forbod. I neste veke er det varsla meir nedbør.

- Vi gjør merksam på at det likevel kan vere store variasjonar innad i kommunane. Nokon stader kan det ha komme lite regn, som gjør at terrenget tørkar fortare opp. Det er derfor viktig å ta hensyn til lokale forhold, seier brannsjefen.

Lov med sankthansbål

No kan ein tenne sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogsområder, vegetasjon og anna brennbart materiale. Følg desse råda for trygg bålbrenning på sankthans:

 • Ta hensyn til brannfare og vindforhold
 • Dersom du ikkje eig grunnen sjølv, hugs å skaffe tillatelse frå grunneigar til å brenne bål
 • Det er alltid den som brenn bål som har ansvar for branntryggleiken
 • Bålet må vere i god avstand frå bygningar og vegetasjon
 • Ikkje tenn ied på svaberg eller bart fjell, då dette gir varige skadar på berget
 • Bålet skal byggast av reine treprodukt. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmateriale og boss
 • Bålet må ikkje vere større enn at du har kontroll på det, og kan slokke det ved behov
 • Sørg for at barn heldt god avstand til bålet
 • Ikkje bruk bensin eller liknande til opptenning
 • Ha rikelig med slokkevatn lett tilgjengeleg
 • Ein edru, ansvarleg vaksen skal sørge for at bålet sløkkast heilt før de forlet staden

 

Det generelle bålforbodet gjeld framleis

Fortsatt gjeld det generelle bålforbodet i eller i nærleiken av skog og annan utmark i perioden 15. april til 15. september. Det inneber bruk av alle typar grillar, stormkjøkken, bål, eingongsgrill og bålpanner for å nevne noko.  Alle pliktar dessutan å vise aktsemd og opptre på ein slik måte at brann ikkje oppstår. Dette gjeld alle, heile tida og over alt.

- Tusen takk til innbyggarane våre, som har hørt på oss og respektert forbodet. Det set vi stor pris på, seier brannsjef Janicke Larsen.


Sist oppdatert: 22.06.2023
Publisert: 22.06.2023