HjemNyheterOsterøy kommune søkjer brøytemannskap

Osterøy kommune søkjer brøytemannskap

Vi treng brøytemannskap som har traktor med brøyteutstyr, eller kan skaffa seg dette. Samt må du, eller din stedfortredar, vere klar til å køyre ut ved behov, alle dagar gjennom heile sesongen.  

Ta kontakt med Andreas Sylta på e-post:  andreas.sylta@osteroy.kommune.no, for informasjon om roder, timeprisar og beredskapsgodtgjersle.

Les om brøytetenesta her.

Rodene ser du her.


Sist oppdatert: 22.10.2022
Publisert: 20.10.2022