HeimNyheterProblem med telefonsentral på Rådhuset

Problem med telefonsentral på Rådhuset

Det er for tida tekniske problem med telefoni på rådhuset. IKT jobbar med saka. Vi beklager ulempa dette medførar for dykk. 


Sist oppdatert: 11.06.2019
Publisert: 11.06.2019