HeimNyheterRas på Nedre Verkane

Ras på Nedre Verkane

Naudetatane er på staden og har evakuert husa rundt. Me ventar på geolog si vurdering av staden.
Haus skule er open og representantar frå kommunen er til stades om nokon treng ein plass å vera.

Sist oppdatert: 29.01.2022
Publisert: 29.01.2022