HjemNyheterSal av kommunalt bygg

Sal av kommunalt bygg

Vi har ikkje bruk for skulebygget og har prøvd å selje dette tidlegare utan hell. Vi eig ikkje grunnen den nedlagte skulen ligg på. Dersom nokon har interesse av å ta ned bygget og nytte materiale til andre føremål, ta kontakt med Hege Eeg. Du sjølv ansvarleg for at bygget vert tatt ned forskriftsmessig. Vi gjer merksam på at det er elektriske installasjonar i bygget. Det er mogleg å låne nøkkel for synfaring.

Bygget ligg på adresse: Knuthaugsvegen 22, 5284 Tyssebotnen. 

Kontaktinfo:

Hege Eeg, mobil 408 06 952hege.eeg@osteroy.kommune.no eller vårt kontaktsenter 56 19 21 00

 

Bilde av Tysse skule. Kvitt bygg med gult rund vinduskarmane, raud takstein ein grå dag.


Sist oppdatert: 03.10.2022
Publisert: 03.10.2022