HeimNyheterSamarbeid med KS konsulent

Samarbeid med KS konsulent

Målet med arbeidet er å konkretisere vedtaket om Strategi og prinsipp for helse- og omsorgstenestene i Osterøy kommune, som vart vedteke i heradsstyret våren 2018.

Vedtaket legg fleire føringar for dei tilsette, som vil påverke korleis vi arbeider i tenestene innan sektoren. 

 KS konsulent KS konsulent2 KS konsulent3 KS konsulent4

På bilda ser de konsulentane frå KS, Stephanie og Geir Johan, og deltakarar frå dei ulike einingane i sektoren. Vi gjennomførte tre like samlingar onsdag 11.desember, i matstova på Osterøytunet.

Her fekk deltakarane presentert funna frå undersøkinga gjort av KS i oktober. Det vart rom for refleksjon, saman med a-ha opplevingar, som bileta illustrerer! 

Den 17.januar skal vi i gang med innbyggardialog, følg med 😊


Sist oppdatert: 20.12.2019
Publisert: 19.12.2019