HjemNyheterSnakka med barn om krig

Snakka med barn om krig

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmande for både vaksne, ungdommar og barn.

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeida råd om korleis vaksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslepp. Råda er retta mot både foreldre, omsorgspersonar og profesjonelle slik som lærarar, barnehagetilsette og helsepersonell.


Sist oppdatert: 08.11.2022
Publisert: 08.11.2022