Stengde vegar i veke 51

Måndag skal det støypast nye kantar på følgande parti på Sundlandsvegen:

  • 80m ved husnr. 39
  • 30m ved husnr. 102
  • 60 ovanfor husnr. 285
  • 65m ved husnr. 312.

Arbeidet startar ved nr 39, og vegen blir stengt her frå kl 8:30. Arbeidslaget flytter seg detetter vidare langs vegen i løpet av dagen. Det blir periodevis stengt ved desse punkta, men det vil vera opning i samband med buss i rute og flytting av utstyr. Arbeidet vert avslutta ca. kl 19:00.

Tysdag vert det støyping på følgande parti i denne rekkefølga:

  • Ca 20m ved Sundlandsvegen 350
  • Ca 50m Avkøyrsle Sundlandsvegen mot Hausberg opp til første sving.
  • Ca 60m Åsheimbrekkene

Same rutinar for stenging som måndag.

NB: Forbehold om ver- og føreforhald i området.


Sist oppdatert: 16.12.2022
Publisert: 16.12.2022