Straumstøtte for frivillige lag og organisasjonar

Sjå heile teksten om tilskotsordninga og søk her

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar straumstøtteordninga til frivillige lag og organisasjonar som regjeringen oppretta med bakgrunn i de ekstraordinære straumprisane. Ordninga har som formål å motvirke negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

Straumstøtteordninga gjeld for organisasjonar med straumforbruk i område med ein gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt per mnd. 
Støtta vert beregna basert på dokumentert straumforbruk. Tilskotsmottakarar får dekka 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månadlege gjennomsnittsprisen i april og mai 2023. Frå og med 1. juni 2023 vil tilskotsmottakarar få dekka 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månadlege gjennomsnittsprisen.


Sist oppdatert: 29.08.2023
Publisert: 29.08.2023