HjemNyheterUndersøker teknisk feil knytt til bekymringsmeldingar til barnevernet

Undersøker teknisk feil knytt til bekymringsmeldingar til barnevernet

07.06.23: 
Osterøy kommune i lag med IKTNH har gått gjennom alle meldingsloggar og har ikkje funnet feil i våre system.

05.06.23:
Bergen kommune har avdekka at enkelte bekymringsmeldingar som er meldt til barnevernet ikkje har kome fram grunna teknisk feil.

Feilen som er avdekka er knytt til samhandlinga mellom den nasjonale meldingsportalen for innsending av bekymringsmeldingar til barnevernet og VismaFamilia, som er fagsystemet som Sørfjorden barnevern brukar. 

Sørfjorden barnevern (Osterøy, Vaksdal og Modalen) har ikkje nytta samhandlingsfunksjonaliteten, som innehaldt denne feilen. 

Det pågår likevel undersøkingar på om det finns feil ved andre leveransar til fagsystemet. 

Oppdatering kjem så snart vi har meir informasjon.


Sist oppdatert: 07.06.2023
Publisert: 05.06.2023