HeimNyheterVasstenging på Raknes

Vasstenging på Raknes

Grunna pluggkjøring av vassrøyr vert vatnet stengt på Raknes og private leidningar som går ut Raknesvågen torsdag 17. januar. Vatnet vert stengt frå klokka 09.00 til klokka 15.00.
Publisert: 16.01.2019
Sist endra: 22.01.2019

Dette gjeld dei som er tilkopla kommunalt vatn. Steng hovudkrana inn i huset dersom mogleg. Etter arbeidet kan vatnet verta noko misfarga. La vatnet renna til det er normal farge.

 

Foto: Illustrasjon av område for vasstenging på Raknes 17.01.19.

 

Foto: Illustrasjon av område for vasstenging for private vassleidningar Raknesvågen 17.01.19.